Välkommen till CleanSea

Vi producerar en massa saker - vi skapar en hel del avfall - och vi skapar marint avfall. Förpackningar, flaskor och burkar, fiskeredskap, industriella plaster, cigarettfimpar och allt slags avfall förorenar våra oceaner och hav vilket påverkar miljön (t.ex. genom att djur av misstag äter plasten eller trasslar in sig), ekonomin (t.ex. fiske och turism) och samhället (t.ex. människors hälsa genom upptag av plastkemikalier från fisk vi äter).

CleanSea, ett stort europeiskt forskningsprojekt, syftar till att ge kunskap och verktyg för att hålla europeiska hav rena, friska och produktiva. Projektet studerar hur strömmar bär marint avfall och bästa metod för att få bort plasten. Projektet studerar också sammansättningen, spridningen och påverkan av marint avfall. CleanSea syftar i slutändan till att identifiera strategier och ta fram användbara åtgärder för att minska detta problem.

CleanSea final brochure: Policy options for litter-free seas


For language options please check Results&Downloads section


CleanSea documentary film: CleanSea, a scientific voyage into the problem of marine litter and what we can do about it

Coastal and Marine Special issue on "The CleanSea Project: An interdisciplinary study of marine litter in the EU"


CleanSea Symposium

Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon
Vimeo icon
YouTube icon