Welkom bij het CLEANSEA project

We produceren van alles – we veroorzaken veel afval –  en we gebruiken de zee als vuilnisbelt. Verpakkingen, flesjes, blikjes, visnetten, industriële plastics, sigarettenpeuken en nog veel meer is terug te vinden in onze oceanen en zeeën. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het leven in zee (vogels en zoogdieren raken verstrikt in afval of zien het aan voor voedsel), voor economische sectoren (zoals visserij en toerisme) en voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld plastic deeltjes in de voedselketen).

CleanSea
, een groot Europees onderzoeksproject, heeft als doel om informatie en instrumenten aan te dragen om de Europese zeeën schoon, gezond en productief te houden. We willen dit bereiken door het vergroten van de kennis over de samenstelling, verspreiding en impact van zwerfvuil in zee. Met behulp van deze kennis kan vervolgens een juiste mix van beleid en strategische maatregelen worden ingezet om het probleem aan te pakken.

CleanSea final brochure: Policy options for litter-free seas


For language options please check Results&Downloads section


CleanSea documentary film: CleanSea, a scientific voyage into the problem of marine litter and what we can do about it

Coastal and Marine Special issue on "The CleanSea Project: An interdisciplinary study of marine litter in the EU"


CleanSea Symposium

Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon
Vimeo icon
YouTube icon