Velkommen til en CleanSea


Vi skaper en masse ting - vi skaper mye avfall - og skaper vi marin forsøpling. Emballasje, flasker og bokser, fiskeutstyr, industri, plast, sigarettsneiper og alle slags avfall fylle våre hav og sjø påvirker miljøet (for eksempel gjennom inntak eller forviklinger), økonomi (f.eks fiskeri og turisme) og samfunnet (f.eks menneskers helse ved innføring gjennom næringskjeden).

CleanSea, et stort europeisk forskningsprosjekt, som mål å gi instrumenter og verktøy for å holde European're ren, sunn og produktiv. For å gjøre dette, er det bedre kunnskap og forståelse av marint søppel sammensetning, distribusjon og påvirkning for å identifisere identitet strategier og rett blanding av Tiltak for å minske dette problemet.

CleanSea final brochure: Policy options for litter-free seas


For language options please check Results&Downloads section


CleanSea documentary film: CleanSea, a scientific voyage into the problem of marine litter and what we can do about it

Coastal and Marine Special issue on "The CleanSea Project: An interdisciplinary study of marine litter in the EU"


CleanSea Symposium

Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon
Vimeo icon
YouTube icon