Καλωσορίσατε στο CleanSea

Δημιουργούμε πολλά αγαθά  – δημιουργούμε πολλά σκουπίδια – και δημιουργούμε και θαλάσσια απορρίματα. Οι συσκευασίες, τα μπουκάλια και τα κουτιά αναψυκτικών, τα αλιευτικά εργαλεία,  τα βιομηχανικά πλαστικά, τα αποτσίγαρα και κάθε είδους απορρίματα πλημμυρίζουν τους ωκεανούς και τις θάλασσες μας. Οι επιπτώσεις αφορούν το περιβάλλον  (π.χ. μέσω κατάποσης μικρών πλαστικών τμημάτων ή τυχαίας παγίδευσης στα δίχτυα), την οικονομία (π.χ. την αλιεία και τον τουρισμό) και την κοινωνία (π.χ. την ανθρώπινη υγεία μέσω της τροφικής αλυσίδας).

Το CleanSea, ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα , στοχεύει να προμηθεύσει  τους τρόπους και τα εργαλεία για να διατηρήσουμε τις Ευρωπαϊκές θάλασσες καθαρές, υγιείς και παραγωγικές. Για να το πετύχουμε, βελτιώνουμε τη γνώση και κατανόηση της σύνθεσης των θαλάσσιων απορριμάτων, τη κατανομή τους και τις επιπτώσεις τους, ώστε να στοχοθετηθούν οι στρατηγικές και η σωστή αναλογία μέτρων για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος.


CleanSea final brochure: Policy options for litter-free seas


For language options please check Results&Downloads section


CleanSea documentary film: CleanSea, a scientific voyage into the problem of marine litter and what we can do about it

Coastal and Marine Special issue on "The CleanSea Project: An interdisciplinary study of marine litter in the EU"


CleanSea Symposium

Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon
Vimeo icon
YouTube icon