Добре дошли в CleanSea


Ние създаваме много неща - генерираме много отпадъци - и накрая ги изхвърляме в морските води. Много видове отпадъци, като например опаковки, бутилки, консервни кутии, риболовни принадлежности, отпадъци от индустрията  и фасове, непрекъснато се изхвърлят в океаните и моретата. Те оказват своето негативно влияние върху околната среда (някои животни ги поглъщат или се оплитат в тях), икономиката (засягат рибарството и туризма) и обществото (повлияват човешкото здраве, като навлизат в хранителната верига).

CleanSea е голям европейски научноизследователски проект, който има за цел да предостави знание и инструменти за запазване на европейските морета чисти, безопасни за здравето и продуктивни. Проектът изучава основните стимули за създаването на отпадъци в морската среда, както и най-добрите практики за елиминирането им. Също така, проектът разглежда състава, разпространението и въздействието, което тези отпадъци оказват. CleanSea цели да определи различни стратегии и комбинация от мерки за справяне с този проблем.

Някои раздели на уебсайта е наличен на български:
CleanSea final brochure: Policy options for litter-free seas


For language options please check Results&Downloads section


CleanSea documentary film: CleanSea, a scientific voyage into the problem of marine litter and what we can do about it

Coastal and Marine Special issue on "The CleanSea Project: An interdisciplinary study of marine litter in the EU"


CleanSea Symposium

Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon
Vimeo icon
YouTube icon